หัวข้อ : ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รายละเอียด :

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 05 พ.ย. 60
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 173 ครั้ง