หัวข้อ : แจ้งกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
รายละเอียด :

ทางบัณฑิตวิทยาลัยมีกำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

ในวันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง 505 A

ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 22 ก.ค. 55
สร้างโดย : gscnmc
จำนวนผ้เข้าชม : 734564 ครั้ง