หัวข้อ : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

             เพื่อให้การดำเนินงานการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 26 ส.ค. 60
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 167 ครั้ง