หัวข้อ : นิเทศการเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาระดับปริญญาโท
รายละเอียด :

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยดร.วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม และดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง ได้นิเทศการเรียนรู้ในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาปริญญาโท ณ เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ท่านทวีสิทธ์ มั่นจิต ที่ให้ความกรุณาในการฝึกของนักศึกษาเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 19 ต.ค. 60
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 92 ครั้ง