หัวข้อ : สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต
รายละเอียด :

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หัวข้อ

จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Swiss Replica Watches จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม C2 -124 ชั้น1 อาคารวิชาการ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 12 ต.ค. 59
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 309 ครั้ง