หัวข้อ : การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
รายละเอียด :

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 15 พ.ย. 56
สร้างโดย : admin
จำนวนผ้เข้าชม : 737049 ครั้ง