หัวข้อ : แจ้งจบ และขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
รายละเอียด :

แจ้งจบ และขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยยื่นคำร้อง คส.01.10 ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55
สร้างโดย : gscnmc
จำนวนผ้เข้าชม : 734502 ครั้ง