หัวข้อ : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต โครงการ สช. รุ่น 1/ต่อเนื่อง
รายละเอียด :

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการ สช.  ครูเอกชน รุ่น 1 ต่อเนื่อง

ปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษา วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

      พร้อมชำระค่าเล่าเรียน งวดที่  จำนวน 7,800 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 044-466111 ต่อ 555 หรือ 089-2867883

หรือ เบอร์ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู อาจารย์ วิวัฒน์  ตู้จำนงค์  083-3414586

 

ไฟล์แนบ : File Not Found
สร้างเมื่อ : 17 ต.ค. 55
สร้างโดย : gscnmc
จำนวนผ้เข้าชม : 734848 ครั้ง