หัวข้อ : แบบฟอร์ม เค้าโครงวิทยานิพนธ์
รายละเอียด :

แบบฟอร์ม เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นการเสนอแนวคิด หลักการ และประเด็นต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะทำวิจัย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาว่าแนวคิดนั้นน่าสนใจหรือมีความเป็นไปได้ที่สมควรทำเป็นวิทยานิพนธ์หรือไม่อย่างไร  รูปแบบของเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยย่อ

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 25 ส.ค. 56
สร้างโดย : admin
จำนวนผ้เข้าชม : 736358 ครั้ง