หัวข้อ : บันทึกความร่วมมือระบบอักขราวิสุทธิ์ และลิงค์เข้าใช้โปรแกรม
รายละเอียด :

การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ขออนุญาตใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวิจัย วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทุกท่าน สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th

อนึ่ง การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผู้ใช้งานแต่ละคนต้องใช้ E-mail Account ที่เป็นของมหาวิทยาลัย “@nmc.ac.th” เท่านั้น เช่น yourname@nmc.ac.th

กรณีกดดาวน์โหลดไฟล์ จะเป็นบันทึกความร่วมมือ

ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 23 พ.ย. 60
สร้างโดย : prgrad
จำนวนผ้เข้าชม : 85 ครั้ง