กิจกรรม : hacked by r4j4z|iran-cyber

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ รุ่น 4 ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับเกียรติท่านอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและพบปะกับนักศึกษา อย่างอบอุ่น และร่วมพูดคุยกับอาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานสาธารณสุขมาเป็นเวลายาวนาน